Aktuellt

Forskningsprojektet inleds den 1 augusti 2019, med bl.a. arkivstudier och intervjuer.
Under 2020 är planen att genomföra ett symposium för inbjudna och intresserade forskare från olika discipliner.

Hemsidan kommer framöver att uppdateras med nyheter och publikationer.