Spik- skruv och nubbprisundersökningen. Vin-, sprit- och starkölsprisundersökningen. Trädgårdslöks- och trädgårdsfröprisundersökningen. Och alla de andra.

Ett av den gångna veckans fynd i indexnämndens arkiv på SCB var följande sammanställning från 1988, som listar alla de centralt organiserade prisundersökningarna inom ramen för arbetet med konsumentprisindex.

Kommentera